Girl Painter

Для зарахування дитини в дитячий садочок  необхідно пред’явити:

  • Копію свідоцтва про народження дитини (з одночасним пред’явленням оригіналу) .
  • Медичну довідку (епідеміологічне оточення). Довідка надається дільничним педіатром дитячої поліклініки за місцем проживання дитини, в якій вказується епідеміологічний стан дитини (наявність/відсутність педикульозу, чесотки, аналіз на гельмінти, тощо), довідка  не має  встановленої форми та діє протягом трьох днів з моменту її отримання.
  • Медичну картку дитини (Ф 026/о, що містить огляд спеціалістів, профілактичні щеплення, тощо).
  • Надати Виконавцю вичерпний перелік довірених осіб, які мають право приводити та/або супроводжувати та забирати дитину, у письмовому вигляді та засвідчити своїм підписом.
  • Копії паспортних даних та ідентифікаційного номера батьків або осіб, що їх замінюють та довірених осіб Замовника, які мають право приводити та/або супроводжувати та забирати дитину (з одночасним пред’явленням оригіналів).
  • Заяву батьків (осіб, що їх замінюють).

КазковаКраїна

fvkfoto